Designed by GOEMO.de
 
Unikátní přístroj pro léčbu poruch prokrvení končetin, jejich váznoucího metabolismu a zhoršené
trofiky, použitelný v širokém spektru indikací etiologie cévní, diabetické, neuropatické, při tepenné i
žilní nedostatečnosti, po úrazech, při degenerativních onemocněních končetin, při zhoršeném krevní
oběhu apod.


Přístroj úspěšně působí při většině onemocnění končetin původu:

• cévního,
• diabetického,
• neurocirkulačního,
• poúrazového,
           •  geriatrického
• degenerativního a zátěžového (klouby, pohybový aparát končetin);
• aplikace přístroje též přispívá k celkové lepší kondici pacienta/klienta.
Přístroj lze uplatnit i pro účely primární i sekundární prevence některých
kardiovaskulárních potíží (zvyšování pulsního výdeje srdečního, snižování vazokonstrikce a zvýšeného
TK - obdobně jako při šetrném fyzickém cvičení).

Vzhledem k uvedenému účelu použití je přístroj EXTREMITER nejčastěji využíván v oboru léčebné
rehabilitace, balneologie a fyzikální léčby (FBLR). Na pracovištích FBLR je značná část léčených
pacientů již přímo indikována k léčbě vakuově-kompresní terapií a dále je zde možno rovněž
soustřeďovat pacienty doporučené k této formě fyzikální terapie z odborných oddělení (klinik)
angiologie (zvláště pro ICHDK), diabetologie (periferní komplikace diabetu i jejich účinná prevence),
flebologie - kožní medicína (bércové vředy různé etiologie, lymfovenózní insuficience), traumatologie
(následky úrazů), neurologie (následky neuropatií a polyneuropatií), estetická medicína (celulitida,
nepatogenní otoky DK) apod.


VAS 07 edice Better Future

Přístroj pro multiefektivní distanční elektroterapii

Unikátní přístroj, který umožňuje unikátní bezelektrodové aplikace
interferenčních elektroléčebných proudů.

Přístroj produkuje 2 základní typy elektroléčebných proudů: proudy impulsní a
proudy
interferenční. Je předprogramován pro 131 diagnóz a indikací 341 impulsních a
319 interferenčních elektroléčebných proudů. Jednotlivé diagnózy jsou členěny
jednak podle indikačních skupin (onemocnění vertebrogenní,
onemocnění degenerativní, onemocnění zánětlivá, onemocnění cév a
lymfy,onemocnění kostí, traumata a podobná onemocnění, onemocnění
svalů a nervů, entezopatie a ostatní); jednak podle lokalizace potíží (celkem 21
lokalit na těle pacienta).           

Působí:
· hojivě
· regeneračně
· analgeticky
    
Příklady osvědčených indikací:
o degenerativní onemocnění kloubů, artrózy a chondromalacie
o vertebrogenní onemocnění
o následky úrazů, fraktury
o poruchy trofiky a mikroangiopatie
o bursitis, tendinitis
o aseptické kostní nekrózy
o entezopatie a epikondylitidy
o polyneuropatie a periferní parézy

Osvědčené a mimořádné léčebné úspěchy bezkontaktní, čili distanční
elektroterapie v mnoha lokalitách pohybového aparátu v indikacích tišení bolesti,
jakož i v indikacích pro podporu hojení, vedly k vývoji tří variant elektroléčebného
přístroje:

MODELY:

SIMPLY: pouze impulsní proudy, výkon 100%

BASIC: impulsní a interferenční proudy, výkon 100%

STRONG: impulsní a interferenční proudy, výkon 200%

EXTREMITER 2010 - EDICE "BETTER FUTURE"
 
distanční elektroterapie VAS 07 - EDICE "BETTER FUTURE"
vas07_01
vas07_02
VAS3
extremiter_better_future_01